ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

 

Kayseri'de Boşanma Avukatları, En İyi Boşanma Avukatı Boşanma Davası Masrafları,Boşanma Dava Süreci, Boşanma Dilekçesi, Gerekli Belgeler Duruşma Aşamaları, Boşanma Kararı, Boşanma Sonrası İşlemler,Eş Aldatma, Zina Davası, Aldatma Delilleri Boşanma Sebebi Olarak Aldatma, Affetme ve Boşanma Aldatma Davası Süreci, Aldatma Davası Ücreti,Kayseri Boşanma Avukatı, Boşanma Davası, Aldatma Davası Anlaşmalı Boşanma, Çekişmeli Boşanma, Nafaka Davası Maddi ve Manevi Tazminat, Velayet Davası, Malvarlığı Paylaşımı

Evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri vardır. Eşlerden birinin üçüncü bir kimseyle cinsel birliktelik yaşaması sadakat yükümlülüğünü ihlal durumunu doğurur. Zina Türk Medeni Kanununa göre özel boşanma sebeplerindendir, aldatılan eş yalnızca zinayı ispat etmek suretiyle boşanabilir.

 

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Açabilmenin Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanununa göre zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için eşler arasında geçerli bir evlilik ilişkisinin bulunması, cinsel ilişki koşulunun gerçekleşmesi ve aldatan eşin aldatma olgusunu bilerek gerçekleştirmesi gerekmektedir.
 

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davasında eşlerden birinin yerleşim yeri veya son altı aydan beri birlikte oturdukları aile mahkemesi görevli ve yetkili mahkemedir. Örneğin eşler Melikgazi ilçesinde ikamet etmişlerse Kayseri Nöbetçi Aile Mahkemesi boşanma davasına bakmakta yetkili ve görevlidir.
 

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

Zina nedeniyle boşanma davası, aldatma fiilinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde her halükarda 5 yıl içerisinde ikame edilmelidir. Bu süreler hak düşürücü süreler olup bu sürelerin geçmesinin ardından artık zina sebebine dayanılarak boşanma talep edilemeyecektir.
 

Zina Nasıl İspat Edilir?

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da izah edildiği üzere zina olgusunun tam ispat aranmaz. Zina olgusu tanık ve sair bütün delillerle ispatlanabilir. Zinanın gerçekleştiğine dair vicdani kanaat oluşması yeterlidir. Her ne kadar hukuka aykırı ele geçirilen delillerin mahkemece değerlendirilmeyecekse de Yargıtay’ın “Erkeğin eşinin telefonuna casus program yükleyerek ele geçirdiği ses kayıtları hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ise de; tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflar ile toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde zina eyleminin ispatlanmış olduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.” (2015/26918 E. 2017/6688 K. T. 01.06.2017) şeklinde kararları da mevcuttur. Zina olgusunun ispatı için Kayseri Boşanma Avukatlarından hukuki yardım almanızı öneririz.
 

Hangi Durumlarda Af Olgusu Gerçekleşmiş Sayılır?

Aldatan eşin affedilmesi durumu dava açmaya engel teşkil eden bir durumdur. Şayet aldatan eşe karşı aldatma fiilinin öğrenilmesinin üzerinden af anlamına gelebilecek söz veya davranışlar sergilenirse artık zina nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır. Yine aldatan eş ile zina olgusunun öğrenilmesine rağmen evlilik birliği hiçbir şey okmamış gibi sürdürülüyorsa af olgusu gerçekleştiğinden bu sebebe dayalı olarak dava açılamayacaktır.
 

Aldatan Eşe Nafaka ve Tazminat Verilir Mi?

Boşanma davalarında nafaka ve tazminat hususu belirlenirken tarafların kusur durumu göz önüne alınır. Aldatan taraf kusurlu taraf olacağından nafaka veya tazminat alması neredeyse mümkün değildir. Buna karşılık aldatılan eş aldatan eşten nafaka ve tazminat talep edebilecektir.
 

Aldatan Eş Edinilmiş Mallardan Pay Alabilir Mi?

Aldatma durumunda bir boşanma gerçekleşirse, bu durumda aldatan kişinin katılma alacağının azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması mahkeme tarafından sağlanabilir. Katılma alacağı, evlilik birliği süresince alınan mallar ile ilgilidir.
Katkı payı alacağında ise durum değişmez. Eş aldatma eylemini gerçekleştirmiş olsa ve sonrasında boşanma gerçekleşse bile eğer diğer eşte tapusu olan bir mala katkı sağlanmışsa, aldatan eşin sağladığı katkıyı güncel değeri ile alma hakkı bulunur.
Zinaya dayalı olarak boşanma davası açmak istiyorsanız Kayseri Boşanma Avukatı Rümeysa Karcı’dan randevu alabilirsiniz.
Önceki yazı
ŞUFA DAVASI
Sonraki yazı
TEREKENİN TESPİTİ DAVASI