TEREKENİN TESPİTİ DAVASI

 

Miras, terekenin tespiti, terekenin tespiti davası, Vasiyetname, Mirasçı, Yasal Mirasçı, Mirasın Paylaşımı, Mirasçıların Hakları, Miras Vergisi, Mirasın Reddi, Mirasın Kabulü, Mirasçıların Belirlenmesi, Mirasçıların Tespit, Mirasçıların Listesi, Miras Hukuku, Miras Avukatı,Mirasçıların Payları, Mirasçıların Borçları, Mirasçıların İtiraz Hakkı, Mirasçıların Tenkis Davası, Mirasçıların İptal Davası,Vasiyetname Nasıl Yazılır?, Vasiyetnamenin Geçerliliği, Vasiyetnamenin Değiştirilmesi, Vasiyetnamenin İptali,Mirasın Paylaşılması Davası, Mirasın Paylaşılmasında Anlaşmazlık, Mirasın Paylaşılmasında Arabuluculuk,Miras Vergisi Hesaplama, Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?, Mirasın Kabulü Nasıl Yapılır?, Mirasçıların Tespit Davası,Gayrimenkul Mirası, Nakit Mirası, Eşe Miras, Çocuğa Miras, Kardeşe Miras, Veraset İlamı, Miras Vergisi

Tereke Nedir?

Tereke, miras bırakanın vefatı ile birlikte geride bıraktığı tüm mal varlığının ve borçlarının bütününe verilen isimdir. Mirasçılar, miras bırakanın mal varlığını ve borçlarını bilmiyor veya tam olarak tespit edemiyorsa, terekenin tespiti davası açarak mahkemeden bu konuda yardım talep edebilirler.

Terekenin Tespiti Davası Nedir?

Terekenin tespiti davası, miras bırakanın mal varlığının ve borçlarının detaylı bir şekilde tespit edilmesi ve korunması amacıyla açılan bir davadır. Bu dava sayesinde mirasçılar, mirasın kapsamını ve değerini öğrenebilir, mirasın paylaşımı için gerekli adımları atabilir ve miras bırakanın borçlarını ödeyebilirler.

Terekenin Tespiti Davasını Kimler Açabilir?

Terekenin tespiti davası, miras bırakanın tüm mirasçıları tarafından açılabilir. Mirasçıların her birinin bu davayı açma hakkı vardır.

Terekenin Tespiti Davası Ne Zaman Açılır?

Terekenin tespiti davası için zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmaz. Mirasçılar, miras bırakanın vefatından sonra diledikleri zaman bu davayı açabilirler.

Tereke Nasıl Tespit Edilir?

Terekenin tespiti davasında mahkeme, davacıların beyanları doğrultusunda çeşitli işlemler yapar. Bu işlemler şunlardır:

  • Tapu Müdürlüğü, Polnet (Taşınır sorgusu), Bankalar, SGK ve sair kurumlara müzekkere yazılarak miras bırakanın mal varlığı olup olmadığının tespiti yapılır.
  • Miras bırakanın banka hesapları ve diğer finansal varlıkları araştırılır.
  • Miras bırakanın gayrimenkulleri ve taşınır malları belirlenir.
  • Miras bırakanın varsa borçları ve alacakları tespit edilir.

Terekenin Tespiti Davası Ne Kadar Sürer?

Terekenin tespiti davaları, hasımsız davalar kategorisinde yer aldığından diğer davalara nazaran daha kısa sürmektedir. Ortalama olarak, terekenin tespiti davaları 8 ila 12 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Yasal Düzenlemeler

Terekenin tespiti davası ile ilgili yasal düzenlemeler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 589. ve 590. maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelere göre:

  • Madde 589: Mirasçıların her biri, terekenin deftere kaydedilmesini isteyebilir.
  • Madde 590: Terekenin deftere kaydedilmesi davasında, mahkeme, mirasçılara ve terekeye alacaklı olanlara, dava açılmış olduğunu ilanen bildirir.

Terekenin tespiti davasının masrafları: Dava masrafları, davaya bakan mahkemenin bulunduğu yere ve davanın karmaşıklığına göre değişmektedir.

Terekenin tespiti davasında bilirkişi incelemesi: Mahkeme, terekenin tespiti için bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verebilir. Bilirkişi incelemesi, terekenin kapsamını ve değerini belirlemek için önemli bir araçtır.

Terekenin tespiti davasının sonuçları: Dava sonucunda mahkeme, terekenin defterini tutar ve bu defterde miras bırakanın tüm mal varlıklarını ve borçlarını belirtir. Bu davada terekenin tespitinden başkaca bir işlem yapılamaz. Nitekim Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2018/4758 E. 2018/7718 K. sayılı kararında “Kabule göre de; TMK’nin 589. maddesi gereğince sadece tespit ve korumaya yönelik tespit ile ilgili karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken terekeye ait para yönünden terekenin tasfiyesi anlamını doğuracak şekilde “terekenin mirasçı  davacıya teslimine” şeklinde karar verilmesi de doğru değildir.”

Terekenin tespiti davası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Kayseri’deki miras avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Önceki yazı
ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
Sonraki yazı
İZALEYİ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVA REHBERİ