WhatsApp Mesajları Mahkemede Delil Olabilir Mi?

alacak davası, alacaklı, borçlu, borç, delil, ispat, yazılı delil başlangıcı, WhatsApp, Messenger, mesajlaşma uygulamaları, elektronik ortam, Yargıtay kararı, mahkeme, dava süreci, tanık, belge, ekran görüntüsü, imza, tarih, teyit, ispat yükümlülüğü, avukat, Kayseri, uzman avukat, hukuki tavsiye, alacak ispatı, alacak tahsili, borç takibi, icra takibi, yasal haklar, mevzuat, güncel bilgiler, kanuni düzenlemeler, emsal kararlar, borç itirazı, borç itirafı, borç senedi, borç takdiri, borç indirimi, alacak tahsilat şirketleri, avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları, yasal süreçler, dava sonucu, tazminat, tazminat hesaplama, l

 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen 12.04.2023 tarihli 2022/8212 E. 2023/1156 K. sayılı kararına göre Whatsapp ve Messenger adlı uygulamalarda yer alan konuşmalar alacağın ispatı için yazılı delil başlangıcı olarak sayılmaktadır.
Son yıllarda neredeyse herkes tarafından kullanılmakta olan anlık iletişim programlarından Whatsapp mesajlarının mahkemede delil olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi güncel kararında bu yazışmaların yazılı delil başlangıcı sayılacağına hükmetmiştir.
Delil başlangıcı, HMK 202. maddesinde “İddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya kendisine gönderilmiş belgedir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Bir belgenin delil başlangıcı sayılması için şu iki şartın birlikte bulunması gerekir:
1) Bu belgenin aleyhine ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmesi veya gönderilmesi gerekir.
2) Bu belgenin, varlığı iddia edilen hukuki işlemi tam olarak ispata yeterli olmamakla birlikte, o hukuki işlemin varlığını muhtemel kılması gerekir.
Örnek vermek gerekirse A şahsı size Whatsapp üzerinden “Sana olan 100.000 TL borcumu ödeyeceğim.” yazarsa bu mesajların ekran görüntüsü mahkemeye delil olarak sunulabilir ve bu hususta tanık dinletme imkanını kazanırsınız.
Alacak davaları oldukça zor davalar olup mutlaka Kayseri Uzman Avukatlarıyla dava sürecini yürütmenizi tavsiye ederiz.
Yargıtay kararında bu husus özetle “Tüm bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacının davasını ispat etme yükümlülüğü altında bulunduğu, bu kapsamda davacının delil olarak davalı … tarafından gönderildiği iddia edilen, dava konusu borcun kabul edildiğine ilişkin beyanı içeren elektronik ortamdaki yazışmaları dosyaya sunduğu, yine dosya arasında da davalıya ait olduğu iddia edilen telefon mesaj kayıtlarının bulunduğu, davalılar vekilinin elektronik ortamdaki yazışmalar ve mesajları davalı …’in göndermediğine dair itirazı olmayıp içeriklerinin değiştirilmiş olabileceğini savunduğu ancak buna dair dosyaya delil sunmadığı, ATK raporu ile kartvizit üzerindeki yazıların kuvvetle muhtemel davalı …’e ait olduğunun belirtildiği, bu çerçevede tanık beyanı, elektronik ortamdaki yazışmalar ve telefon mesajlarının kartvizit içeriğini doğruladığı ve davalı …’in teslim edilen fındık ve bedeline ilişkin kabulü olduğu anlaşılmakla, İlk Derece Mahkemesince; ödenmeyen fındık bedelinden davalı …’in sorumlu olduğu gözetilerek, adı geçen davalı yönünden davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, davacının sunduğu delillerin tamamı değerlendirilmeksizin yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde ifade edilmiştir.
Önceki yazı
KAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ YOLU
Sonraki yazı
BOŞ TAHLİYE TAAHHÜDÜNE ATILAN İMZA GEÇERLİDİR.