BOŞ TAHLİYE TAAHHÜDÜNE ATILAN İMZA GEÇERLİDİR.

  1. Tahliye taahhüdüne boş olarak imza atmak geçerli midir?
  2. Tahliye taahhüdünde nelere dikkat edilmesi gerekir?
  3. Tahliye taahhüdü ne işe yarar?
  4. Boş tahliye taahhüdüne itiraz edilebilir mi?
  5. Kira ilişkisiyle ilgili uyuşmazlıklarda ne yapılması gerekir?

Tahliye taahhüdü, boş tahliye taahhüdü, tahliye taahhüdünde dikkat edilmesi gerekenler, tahliye taahhüdü ne işe yarar, tahliye taahhüdüne itiraz, kira sözleşmesi, kira uyuşmazlığı, kiracı hakları, ev sahibi hakları, boş imza, tahliye davası, icra takibi, kira avukatı, yasal haklar, Kayseri kira avukatı, Rümeysa Karcı, tahliye tarihi, geçerlilik, imza yetkisi, kanuni düzenleme.

Son zamanlarda sıklıkla uyuşmazlık çıkan tahliye taahhüdü konusunda kiracılar “Tahliye taahhüdüne boş olarak imza attım, itiraz edebilir miyim?” sorusunu sormaktadırlar. Emlakçılar veya ev sahipleri kira uyuşmazlıklarından kaçınmak için kira sözleşmesi ile birlikte kiracılara tahliye taahhütnamesi imzalatmaktadır. Tahliye taahhütnamesi imzalanırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

– Tahliye Taahhütnamesinde mutlaka tahliye tarihi bulunmalıdır. Şayet tarih bulunmuyorsa atılan boşa imza geçerli olacak, tarihin sonradan doldurulduğu iddiası dinlenmeyecektir.
-Tahliye Taahhütnamesi kira sözleşmesinin kurulmasından bir süre sonra imzalanmalıdır. Aynı gün imzalanan taahhütname geçersiz sayılabilmektedir.
Yargıtay tarafından oluşturulan içtihat da kiracının tahliye taahhütnamesini boş olarak imzaladığının, tarihin sonradan doldurulduğu iddiasının dinlenmeyeceği yönündedir.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
2009/12238 E., 2010/2452 K.
Dava, tahliye taahhüdü nedeniyle kiralananın tahliyesine yönelik başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilin kiracısı olan davalının kendi iradesi ile vermiş olduğu tahliye taahhüdüne dayalı olarak icra takibi yaptıklarını, davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini, kira sözleşmesi imzaladıktan sonra kendi serbest iradesi ile tahliye taahhüdü imzalayıp veren davalının boş kağıda imza attığını kanıtlamak zorunda olduğunu belirterek, itirazın iptali ile kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı ise, yargılamada belge altındaki imzanın kendisine ait olduğunu, belgenin tarih kısmının boş olarak düzenlendiğini, bu tarihin sonradan doldurulduğunu, ikinci ayda kiraladığı işyeri için üçüncü ayda tahliyeye yönelik belge imzalamasının mümkün olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Takibe dayanak yapılan ve hükme esas alının 04.02.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalı, 07.03.2009 tarihinde kiralananda otururken vermiş olduğu tahliye taahhüdü ile kiralananı 01.04.2009 tarihinde tahliye edeceğini beyan ve taahhüt etmiştir. Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesi süresi bir yıllık ise de, kira sözleşmesi düzenlendikten sonra taraflar anlaşarak kira sözleşme süresini kısaltıp uzatabilirler. Bunu engelleyen herhangi bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Öte yandan davalı taahhüt altındaki imzayı kabul etmiştir. Bu durumda davalının tahliye taahhüdünü boş olarak verdiği ve üzerinin sonradan doldurulduğu iddiası dinlenemez. Zira, belgeyi imza etmekle boş olan kısmın ne şekilde doldurulacağını peşinen kabul etmiş sayılır. Bu nedenle, dava süresinde açıldığına göre davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle (BOZULMASINA),
Kira ilişkine dair uyuşmazlıklarınızın çözümü için Kayseri Kira Avukatları ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Avukat Rümeysa Karcı‘dan randevu almak için lütfen bizi arayınız.
Önceki yazı
WhatsApp Mesajları Mahkemede Delil Olabilir Mi?
Sonraki yazı
BOŞANMANIN ÖZEL VE GENEL SEBEPLERİ