VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

veraset ilamı nedir, veraset ilamı nasıl alınır, veraset ilamı davası, veraset ilamı masrafları, veraset ilamı ne kadar sürer, veraset ilamı örneği, veraset ilamı dilekçesi, veraset ilamı için gerekli belgeler, veraset ilamı harcı, veraset ilamı avukatlık ücreti, mirasçılık belgesi, mirasçıların kimler olduğu nasıl öğrenilir, miras payları nasıl hesaplanır, mirasçılık belgesi ne işe yarar, veraset ilamı ve mirasçılık belgesi arasındaki fark, mirasçıların hakları, mirasın reddi, mirasçıların borçları, miras vergisi, yasal mirasçılar, atasal mirasçılar, saklı pay, vasiyetname, tereke, mirasın paylaşımı, mirasçıların anlaşmazlığı, miras davası, sulh hukuk mahkemesi, ilam, tebliğ, harç, avukatlık ücreti, kayseri miras avukatı, veraset ilamı kayseri, kayseri'de veraset ilamı nasıl alınır, kayseri'de mirasçılık belgesi, kayseri'de miras davası, kayseri'de mirasçıların hakları, kayseri'de miras vergisi, kayseri'de vasiyetname, kayseri'de tereke paylaşımı, kayseri'de mirasçıların anlaşmazlığı, kayseri'de miras avukatı, miras hukuku,

Veraset ilamı, ölen bir kişinin mirasçılarının kimler olduğunu ve miras paylarının ne kadar olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Bu belge, mirasçıların miras üzerinde haklarını belgelemek ve çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Veraset İlamında Görevli Mahkeme:

Veraset ilamına ilişkin davalarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Kanun yetki konusunda bir düzenleme yapmamış olduğundan, bulunulan veya oturulan yerdeki Sulh Hukuk Mahkemeleri veraset ilamı verilmesi talebini incelemekte yetkili ve görevlidirler.

Veraset İlamında Davacı:

Bu davayı, ölenin mirasçılarından birinin açması yeterlidir. Mirasçıların hepsi birlikte de bu davanın davacısı olabilirler.

Davalı:

Mirasçılık belgesinin verilmesi davaları hasımsız davalardan olduğundan davalının gösterilmesine gerek yoktur.

Dava Şartları:

Mirasçılık belgesinin verilmesi davasını açmak için şu koşulların bulunması gerekmektedir:

 • Miras bırakanın vefat etmiş olması
 • Davacının miras bırakanın mirasçılarından biri veya birkaçı olması
 • Şayet mirasçılık belgesini talep eden taraf miras bırakanın alacaklılarından biri ise alacaklının veraset ilamı almak için mahkemeden yetki alması

Dava Süreci:

Veraset ilamı davası açmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 1. Dava dilekçesi hazırlanması: Dilekçede, miras bırakanın ve mirasçıların kimlik bilgileri, mirasçıların miras payları ve istenen belge türü belirtilmelidir.
 2. Gerekli belgelerin toplanması: Dilekçeye ek olarak, ölüm belgesi, nüfus kayıt örnekleri, mirasçıların kimlik belgeleri ve varsa vasiyetname sunulmalıdır.
 3. Dava dilekçesinin ve belgelerin mahkemeye sunulması: Dilekçe ve belgeler, görevli Sulh Hukuk Mahkemesine sunulur.
 4. Mahkeme tarafından inceleme: Mahkeme, sunulan belgeleri ve delilleri inceleyerek mirasçıların kimler olduğunu ve miras paylarının ne kadar olduğunu belirler.
 5. Veraset ilamının düzenlenmesi: Mahkeme, incelemesi sonucunda veraset ilamını düzenler ve davacıya teslim eder.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Dava dilekçesinde mirasçıların tam adresleri belirtilmelidir.
 • Mirasçıların yurt dışında ikamet etmesi halinde, tebligatlar için gerekli işlemler yapılmalıdır.
 • Mirasçılar arasında anlaşmazlık olması halinde, dava ihtilaflı hale gelebilir ve bu durumda dava süreci uzayabilir.

Mirasçılık belgesi verilmesi talepli örnek dava dilekçesi

KAYSERİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACI : X. X (Mirasçı)
ADRES :
DAVALI :HASIMSIZ
KONU : Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) verilmesi istemidir.
AÇIKLAMALAR :
1. Müvekkilin babası ../../…. Tarihinde vefat etmiştir. (Ek-Ölüm Belgesi)
2. Mirasçısı olarak müvekkil, müvekkilin annesi … , kız kardeşi … kalmıştır. Müteveffanın başka bir yasal mirasçısı bulunmamaktadır.
3. Gerekli incelemelerin yapılarak müvekkilin babası ….’den veraset ilamı (mirasçılık belgesi) düzenlenmesi bilvekale talep ederiz.
DELİLLER : Nüfus Kayıtları, Ölüm Belgesi, Tanık (İsim ve soyisimleri bilahare bildirilecektir.) ve sair her türlü yasal delil
HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK, ilgili mevzuat
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve mahkemenizce de resen gözetilecek nedenlerle; talebimizin kabulü ile miras bırakan …’den veraset ilamı (mirasçılık belgesi) düzenlenmesini arz ve talep ederiz.
DAVACI VEKİLİ
Önceki yazı
İZALEYİ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVA REHBERİ
Sonraki yazı
TELEFON KONUŞMASINI KAYDETMEK SUÇ MU?