TELEFON KONUŞMASINI KAYDETMEK SUÇ MU?

 

telefon görüşmesi kaydetmek,telefon görüşmesi kaydı suç mu,yargıtay kararı,kişiler arasındaki konuşmaların kaydı,özel hayatın gizliliği,görüşme içeriği,suç teşkil etmeme koşulları,karşıdaki kişinin rızası,delil olarak kullanma,avukat rümeysa karcı,hukuki düzenleme,ceza hukuku,gizlilik,iletişim,ses kaydı,kanun,yasal haklar,hukuki süreç,davalar,mahkeme,telefon görüşmesi kaydetmenin yasal yönü,yargıtay'ın telefon görüşmesi kaydı kararı,özel hayatın gizliliği ve telefon görüşmeleri,telefon görüşmesi kaydını delil olarak kullanma,hukuki danışmanlık,telefon görüşmesi kaydetmek yasal mı,karşıdaki kişinin rızası olmadan telefon görüşmesi kaydetmek,telefon görüşmesi kaydını delil olarak nasıl kullanabilirim,telefon görüşmesi kaydı ile ilgili en güncel yasal düzenlemeler,telefon görüşmesi kaydı

Telefon görüşmelerini kaydetmek, birçok kişi tarafından merak edilen ve kafa karıştıran bir konudur. Bu yazıda, Yargıtay’ın konuyla ilgili verdiği bir kararı inceleyecek ve bu karara göre telefon görüşmesi kaydetmenin ne zaman suç teşkil edip etmediğini açıklayacağız.

Yargıtay Kararı:

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2014/22867 E. , 2015/2626 K. sayılı  “Sanığın, katılanlarla yaptığı telefon görüşmelerini kaydetme eyleminde, sanığın konuşmaların tarafı olması nedeniyle TCK’nın 133/1-3. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ve aynı Kanunun 132/1-2. cümlesindeki haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun yasal unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği, ancak eylemin TCK’nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilebilir ise de; Konuşma içeriklerinin taraflar arasında görülen hukuk davasına ilişkin olduğu dikkate alındığında, konuşma içeriklerinin, özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek, katılanların başkalarının duymasını ve bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına dair kayıt niteliğinde olmadığı, bu itibarla katılanların özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğinden de söz edilemeyeceği anlaşılmakla, sanığın beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.” kararına göre, bir kişinin katıldığı telefon görüşmesini kaydetmesi, aşağıdaki durumlarda suç teşkil etmeyecektir:

  • Kişi, görüşmenin taraflarından biriyse: TCK’nın 133/1-3. maddesi, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınmasını yasaklamaktadır. Ancak, görüşmenin taraflarından biri kaydı yapıyorsa, bu yasal düzenleme ihlal edilmiş sayılmaz.
  • Görüşme içeriği özel hayatla ilgili değilse: TCK’nın 134. maddesi, özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyi yasaklamaktadır. Görüşme içeriği özel hayatla ilgili değilse, bu yasal düzenleme de ihlal edilmiş sayılmaz.

Somut Örnek:

Yukarıda bahsedilen Yargıtay kararında, sanık, katılanlarla yaptığı telefon görüşmelerini kaydetmiştir. Sanık, görüşmelerin tarafı olduğu için, TCK’nın 133/1-3. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu oluşmamıştır. Görüşme içeriği de özel hayatla ilgili olmadığı için, TCK’nın 134. maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da oluşmamıştır.

  • Telefon görüşmelerini kaydetmek her zaman suç mudur?

Hayır, telefon kaydı her zaman suç değildir. Yukarıda bahsedilen koşulların sağlanması halinde, kaydetmek suç teşkil etmeyecektir.

  • Karşımdaki kişinin rızası olmadan görüşmeyi kaydedebilir miyim?

Karşıdaki kişinin rızası olmadan görüşmeyi kaydetmek, TCK’nın 133/1-3. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu oluşturabilir.

  • Kaydettiğim görüşmeyi delil olarak kullanabilir miyim?

Kaydettiğiniz görüşmeyi delil olarak kullanabilmeniz için, kaydın yasal olarak elde edilmiş olması gerekir. Yukarıda bahsedilen koşulların sağlanması halinde, kaydı delil olarak kullanabilirsiniz.

Not: Bu bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir hukuki işlem yapmadan önce bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Önceki yazı
VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Sonraki yazı
GÜNLÜK EV KİRALAMALARINDA DEĞİŞİKLİK