GÜNLÜK EV KİRALAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

 

turizm amaçlı konut kiralama günlük kiralama airbnb yasal düzenleme izin belgesi ceza kayseri gayrimenkul avukatı 7464 sayılı kanun kısa süreli kiralama, turizm amaçlı konut kiralama izin belgesi, günlük kiralama airbnb alt kiralama mesken olarak kiralama sözleşme, Kayseri'de turizm amaçlı konut kiralama Airbnb için izin belgesi nasıl alınır? Günlük kiralamada ceza var mı? Yüksek nitelikli turizm amaçlı konutlar Airbnb yasası 2024 Kayseri'de gayrimenkul avukatı Turizm amaçlı konut kiralama sözleşmesi Airbnb'de evimi nasıl kiraya veririm? Turizm amaçlı konut kiralama vergi ve harçları
02/11/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile turizm amaçlı konut kiralamalarına çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Getirilen yenilikler günlük ev kiralamaları ve özellikle AirBnb üzerinden yapılan kiralamaları kapsamaktadır. Bu düzenlemeleri özetlemek gerekirse:
Kanun ile konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslar, izin belgesi düzenlenmesi, idari yaptırımlar ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuat düzenlenmiştir. Kanun yüz günden az süreli kiralamları kapsamaktadır.

Turizm Amaçlı Konut Kiralamalarında İzin Belgesi Nedir?

Kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere en fazla yüz gün süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla düzenlenen turizm amaçlı kiralama izin belgesidir.
Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için kira sözleşmesi yapılmadan evvel izin belgesi alınması zorunludur. İzin belgesini vermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

Turizm Amaçlı Konut Kiralamalarında İzin Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Turizm Amaçlı Konut Kiralaması yapacak alan kiraya veren Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Bakanlığın yetkilendirmesiyle ilgili valiliğe izin belgesi başvurusu yapacaktır. İzin belgesi başvurusunda, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur. Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde sadece turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu bina için bu fıkra hükümleri aranır, izin belgesi örneği site yönetimine iletilir.
Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilir.
Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda;
a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının,
b) Başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, üçüncü fıkradaki hükme ilave olarak, tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur.
İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaktır.
İzin belgesi sahibi olan kişi yapılan kiralamalar için 1774 sayılı Kanun kapsamında bildirim yükümlülüğü altına girmektedir. Bildirim yükümlülüğü gereğince turizm amaçlı konut kiralaması yapan kira verenler, ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.
Şayet turizm amaçlı kiralama yapılacak konut, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu; sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konut ise yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunması kaydıyla izin belgesi şartı aranmaz.

Günlük Kiralamalar için İzin Belgesi Bulunmadan Kiralama Yapmanın Cezası Nedir? 

-İzinsiz kiralama faaliyeti tespit edilirse aşağıdaki idari yaptırımla uygulanacaktır:
İlk olarak izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilir.
-Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verilir.
-İkinci olarak verilen on beş günlük sürede de izin belgesi temin etmeyen ve kiralama faaliyetine devam edenler hakkında bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır.
-Ayrıca izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
-İzin belgesi bulunmadan kiralama faaliyetinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan, aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Ayrıca, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir.

İzin Belgesi Sahibinden Kiralanan Konutu Günlük Kiralarsam Ceza Alır Mıyım?

Yeni düzenleme alt kiralamayı yasaklamaktadır. Buna göre izin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
Yeni düzenlemede ayrıca mesken olarak kiralanan konutun da turizm amaçlı kiraya verilmesi yaptırıma tabi tutulmuştur. Bu kişiler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

İzin Belgesi Sahiplerine Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?

-Bakanlığın izin belgesi sahiplerinden istediği bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
-Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
-Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
-Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
-Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Şayet kiralayandan ödeme alınmış ise bu ödemenin on beş günlük süre içinde iadesi gerekmektedir. İade sağlanmazsa ayrıca iki yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
-Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve asılması için on beş gün süre tanınır. Verilen on beş günlük süre içerisinde de plaket konutun girişine asılmaz ise beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
Günlük ev ve airbnb kiralamalarında yapılan bu değişiklikler 01/01/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu hususta ayrıntılı bilgi almak için Kayseri Gayrimenkul Avukatlarından hukuki yardım almanızı öneririz.
Önceki yazı
TELEFON KONUŞMASINI KAYDETMEK SUÇ MU?
Sonraki yazı
İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESHİ