müker

BOŞANMANIN ÖZEL VE GENEL SEBEPLERİ

Boşanma, evlilik birliğinin devamının sağlıklı olmadığı durumlar için bir çözüm yolu olabilir. Elbette, ideal olan evlilik birliğinin devamıdır, ancak bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir. Türk Medeni Kanunu‘na göre, boşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere iki ana kategoride incelenir.
Boşanmanın Özel Sebepleri
Zina: Eşlerden birinin, karşı cinsle isteyerek cinsel ilişkide bulunmasıdır. Bu, evlilik birliğini derinden etkileyen bir durumdur ve mutlak bir boşanma sebebidir.
Hayata Kast: Eşlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs etmesidir. Bu durumda dava açma süreleri önemlidir ve af durumu söz konusu olabilir.
Pek Kötü Muamele: Bir eşin diğer eşin sağlık ve vücut bütünlüğüne saldırıda bulunması, şiddet uygulamasıdır. Bu durum, bir defa dahi gerçekleşmişse boşanma sebebi olabilir.
Onur Kırıcı Davranış: Eşlerden birinin diğerini küçümsemek, hakaret etmek veya onuruna saldırmak.
Yüz Kızartıcı Suç İşleme: Hırsızlık, ırza geçme, dolandırıcılık gibi ciddi suçlar işleme.
Haysiyetsiz Hayat Sürme: Alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi durumlarla ortak hayatı çekilmez hale getirme.
Terk: Haklı bir neden olmaksızın evi terk etme ve geri dönmeme durumu.
Akıl Hastalığı: Akıl hastalığı nedeniyle ortak hayatı çekilmez hale getirme.
Boşanmanın Genel Sebepleri
Genel boşanma sebepleri, özel sebepler dışında evlilik birliğini temelden sarsacak ve çekilmez hale getirecek durumları kapsar. Bu durumların mahkemece değerlendirilip onaylanması gerekir.
Anlaşmalı Boşanma
Evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş eşler, birlikte başvurarak veya bir eşin davasının diğeri tarafından kabul edilmesi yoluyla anlaşmalı boşanma talebinde bulunabilirler. Bu durumda, evlilik birliği temelden sarsıldığı kabul edilir ve ayrıca araştırılmaz. Tarafların serbest iradeleriyle bu kararı aldığı mahkemece onaylanmalıdır.

Boşanma, boşanma sebepleri, boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, boşanmada nafaka, boşanmada mal paylaşımı, boşanmada velayet, boşanma avukatı, boşanma sonrası hayat, boşanma tazminatı, boşanma davası açmak, boşanma dilekçesi, boşanma şartları, boşanma sürecinde yapılması gerekenler, boşanmadan önce yapılması gerekenler,

1. Boşanma davasını kim açabilir?

Eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Boşanma davası açmak için herhangi bir haklı gerekçeye ihtiyaç duyulmaz.

2. Boşanma davaları ne kadar sürer?

Boşanma davalarının süresi, davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına, delillerin toplanma süresine ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Anlaşmalı boşanmalar genellikle tek celsede sonuçlanırken, çekişmeli boşanmalar aylar veya yıllar alabilir.

3. Boşanmada nafaka bağlanır mı?

Eşlerden maddi durumu zayıf olana ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklar varsa nafakaya hükmedilebilir. Nafakanın miktarı ve süresi mahkeme tarafından belirlenir.

4. Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Eşler evlilik boyunca elde ettikleri malları ortak mal rejimi veya sözleşmeli mal rejimine göre paylaşırlar. Ortak mal rejimi uygulanıyorsa mallar eşit olarak paylaşılırken, sözleşmeli mal rejimi uygulanıyorsa evlilik sözleşmesinde belirlenen şartlara göre paylaşım yapılır.

5. Boşanmada velayet kimde kalır?

Çocuğun yaşı, anne babanın durumu ve çocuğun menfaatleri göz önünde bulundurularak velayet anneye, babaya veya müştereken verilebilir.

Boşanma davaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Kayseri Avukatlarından randevu alabilirsiniz.

Önceki yazı
BOŞ TAHLİYE TAAHHÜDÜNE ATILAN İMZA GEÇERLİDİR.
Sonraki yazı
ŞUFA DAVASI