İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESHİ

 

 işçi hakları, iş kanunu, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işyeri mobbingi, işyeri tacizi, işyeri şiddeti, zorlayıcı sebepler, ahlak ve iyi niyet kuralları, işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, haklı fesih sebepleri, haklı fesih süresi, haklı fesih tazminatı, haklı fesih bildirimi, işçi tazminatı, işçi avukatı, Kayseri işçi avukatı, iş sözleşmesi feshi, iş sözleşmesi feshi tazminatı, işveren tazminatı, işveren hakları, işveren yükümlülükleri, işçi yükümlülükleri, işyerinde mobbing nasıl ispatlanır, işyerinde taciz nasıl ispatlanır, işyerinde şiddet nasıl ispatlanır, zorlayıcı sebepler nelerdir, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedir, işyerinde hak ihlalleri, işyerinde hak arama yolları, iş mahkemesi, iş davaları, avukatlık ücreti, ücretsiz avukatlık hizmeti, yasal haklar, yasal yollar, hukuki destek, hukuki danışmanlık, işçi danışma hattı, ALO 170, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, arabuluculuk, uzlaştırma, dava açma, dava süreci, mahkeme süreci, tazminat miktarı, tazminat hesaplama, işçi hakları derneği, sendika, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt, işçi sağlığı ve iş güvenliği, işyerinde hijyen, işyerinde güvenlik, iş kazası, meslek hastalığı, işverenin sigorta yükümlülüğü, işverenin prim yükümlülüğü, işçinin sigorta hakları, işçinin prim hakları, emeklilik, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, doğum yardımı, evlilik yardımı, askerlik yardımı, vefat yardımı, işyerinde kreş hakkı, işyerinde emzirme odası hakkı, işyerinde dinlenme odası hakkı, işyerinde yemekhane hakkı, işyerinde ulaşım hakkı, fazla mesai ücreti, gece çalışması ücreti, resmi tatil ücreti, hafta sonu çalışma ücreti, yıllık izin hakkı, ücretli izin hakkı, ücretsiz izin hakkı, hastalık izni hakkı, doğum izni hakkı, babalık izni hakkı, askerlik izni hakkı, ölüm izni hakkı, evlilik izni hakkı, sınav izni hakkı, sendikal faaliyet izni hakkı, grev izni hakkı, lokavt izni hakkı, ücretsiz izin hakkı, ücretsiz izin kullanımı, ücretsiz izin süresi, ücretsiz izin yasal düzenlemesi, işyerinde mobbing ile mücadele, işyerinde taciz ile mücadele, işyerinde şiddetle mücadele, zorlayıcı sebeplerin iş sözleşmesine etkisi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılığın iş sözleşmesine etkisi, haklı fesih bildirimi nasıl yapılır, haklı fesih bildiriminde bulunma süresi, haklı fesih bildiriminde bulunma şekli, haklı fesih tazminatı nasıl hesaplanır, haklı fesih tazminatı miktarı, haklı fesih tazminatı davası, haklı fesih tazminatı davası açma süresi, haklı fesih tazminatı davası açma şekli, işçi avukatı ücretleri, ücretsiz avukatlık hizmeti nasıl alınır, yasal haklarımı nasıl korurum, yasal yollara nasıl başvururum, hukuki destek nasıl alabilirim, hukuki danışmanlık hizmeti nasıl alabilirim, işçi danışma hattına nasıl ulaşabilirim, ALO 170'e nasıl başvurabilirim, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına nasıl başvurabilirim, arabuluculuk ve uzlaştırma nedir, arabuluculuk ve uzlaştırma nasıl yapılır, dava açmadan önce arabuluculuk ve uzlaştırma zorunlu mudur, dava açmadan önce arabuluculuk ve uzlaştırma başvuru süresi, dava açmadan önce arabuluculuk ve uzlaştırma başvuru şekli, dava açma süresi, dava açma şekli, mahkeme süreci nasıl işler, tazminat miktarı nasıl belir

1. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı nedir?

4857 sayılı İş Kanunu‘nun 24. maddesinde düzenlenen bu hak, işçinin, iş sözleşmesini belirli bir sürenin geçmesi veya derhal sona erdirme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran bir haktır. Bu hak, işçinin çalışma koşullarının ağır bir şekilde bozulması veya işverenin ahlaka aykırı davranışları sonucu işçinin işi bırakmasını gerektiren durumlarda kullanılır.

2. Bu hak hangi durumlarda kullanılabilir?

Sağlık Sebepleri:

İşçinin, işyerinde çalışmasını imkansız kılan veya sağlık durumunu önemli ölçüde etkileyen bir hastalığı veya kaza geçirmesi. Bu durum, işçinin işyerindeki sağlık koşulları veya işin kendisinin işçinin sağlığını tehdit ettiği durumlarda geçerli olabilir.

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller:

İşverenin işçiye karşı tacizde bulunması, hakaret etmesi, şiddet uygulaması, işyerinde mobbing ortamı yaratması gibi durumlar. Bu durumlar, işverenin işçinin kişisel haklarına ve onuruna saldırıda bulunduğu durumları içerir.

Zorlayıcı Sebepler:

İşyerinde yangın, deprem gibi doğal afetlerin meydana gelmesi, işyerinin kapanması veya üretim durması gibi durumlar. Bu durumlar, işverenin kontrolü dışında gerçekleşen ve işçinin çalışma koşullarını ciddi şekilde etkileyen durumları içerir.

3. Bu hak hangi süre içinde kullanılabilir?

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller:

Bu durumu öğrenmesinden itibaren 6 iş günü içinde. Bu süre, işçinin durumu öğrendiği ve işverenin eylemlerine tepki göstermeye başladığı andan itibaren başlar.

Zorlayıcı Sebepler:

Zorlayıcı sebebin ortaya çıkmasından itibaren 1 ay içinde. Bu süre, olayın meydana geldiği ve işçinin çalışma koşullarının değiştiği andan itibaren başlar.

4. İşçi bu hakkını kullanırken nelere dikkat etmelidir?

Haklı fesih sebebini yazılı olarak bildirmelidir. İşçi, iş sözleşmesini feshetme nedenini açıkça ve net bir şekilde belirtmelidir.
Haklı fesih sebebini ispatlayabilecek belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler, işverenin eylemlerini veya olayların gerçekleştiği durumları doğrulayabilir.
Belirlenen süre içinde başvuruda bulunmalıdır. İşçi, yukarıda belirtilen sürelerin dışında fesih hakkını kullanamaz.

5. Haklı nedenle fesih halinde işçi hangi haklara sahiptir?

Kıdem tazminatı: İşçi, işveren tarafından hizmet süresi boyunca birikmiş olan bu tazminatı alabilir.
Kullanılmayan izin ücretleri: İşçi, fesih tarihine kadar kullanmadığı izin günlerinin ücretini alabilir.
İhbar tazminatı: İşçi, işverenin ihbar süresine uymaması durumunda bu tazminatı alabilir.

6. Kayseri’de haklı nedenle fesih konusunda uzmanlaşmış bir avukat bulmak için ne yapmalıyım?

Barolara veya avukatlık bürolarına başvurabilirsiniz. Bu kuruluşlar, konusunda uzman avukatlarla sizinle bağlantıya geçmenizi sağlar.
İnternette araştırma yapabilirsiniz. İnternet, avukatların bilgilerini ve deneyimlerini bulmanızı sağlar.
Tavsiye ve referanslar alabilirsiniz. Bu, önceki müşterilerin deneyimlerinden yararlanmanızı sağlar.

7. Haklı nedenle fesih konusunda bir avukata danışmak neden önemlidir?

Haklarınızı ve yükümlülüklerinizi daha iyi anlayabilmenizi sağlar. Avukat, iş hukuku ve işçi hakları konusunda uzman olduğundan, size durumunuzla ilgili en iyi bilgiyi sağlayabilir. Fesih işleminin usulüne uygun şekilde yapılmasına yardımcı olur. Avukat, tüm işlemlerin düzgün ve yasal bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Önemli Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir hak kaybına uğramamak için işçilerin benzer bir durumda uzman bir avukata danışmaları tavsiye edilir.

Önceki yazı
GÜNLÜK EV KİRALAMALARINDA DEĞİŞİKLİK
Sonraki yazı
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ