2024 Kira Rehberi: Artış Sınırı, Sözleşme, Haklarınız

Kayseri kira artışı %25 kira artışı sınırı Kiracı hakları Ev sahibi hakları Kira sözleşmesi Konut kiraları Çatılı işyeri kiraları Kira artışı itirazı Fazla kira bedeli iadesi Kayseri kira avukatları

Ülkemizde yaşanan enflasyon neticesinde Kayseri’de de kiracı – ev sahibi ilişkilerinde sıklıkla uyuşmazlık çıkmaktadır. Uyuşmazlıkların temel sebebi kira artış oranına getirilen %25 sınırlamasıdır. Bu düzenleme: “GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.” şeklindedir. Bu düzenleme sonrasında 01.07.2024 tarihine dek uzatılmıştır.
Kira artış oranına getirilen %25 sınırlaması hangi tarihler arasında geçerlidir?
Kira artış oranına getirilen %25 sınırlaması geçici madde 1’in yürürlüğe girdiği 11.06.2022 tarihi ile 01.07.2024 tarihi arasında yenilenen kira sözleşmelerine uygulanacaktır. Bu tarihler arasında yenilenen kira sözleşmelerinde en fazla %25 oranında artış yapılabilecektir.
Kira artış oranına getirilen %25 sınırlaması yalnızca konutlarda mı uygulanır?
Evet, kira artış oranına Torba Kanun ile getirilen sınırlama yalnızca konut kiralarında uygulama alanı bulmaktadır. Çatılı işyeri kiralarında taraflar herhangi bir sınırlamaya tabii değildir.
Kira artış oranının üzerinde artış yapılmışsa kiracının hakları nelerdir?
Şayet ev sahibiniz kira artış oranının üzerinde artış yapmış ise bu artış açıkça kanunla yasaklandığından geçersiz olacağından fazla ödediğiniz bedelin iadesini talep hakkına sahipsiniz. Örnek vermek gerekirse ev kiranız 10.000,00 TL idi, kiraya veren artışı %50 yaptı ve son kiranız 15.000,00 TL oldu. Kira bedelini ihtirazi kayıt ekleyerek ödemeniz durumunda 2.500,00 TL’lik kısmın sonradan iadesini talep edebilmektesiniz.
Kira konusunda yaşadığınız sorunlarla ilgili mutlaka Kayseri Kira Avukatları ile iletişime geçmenizi öneririz.
Önceki yazı
TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ
Sonraki yazı
KAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ YOLU