NOTER ÜCRETLERİ KAYSERİ 2024

 

Kayseri noter ücreti, 2024 noter ücreti, Kayseri'de noter, noterlik işlemleri, vekaletname ücreti, araç satış işlemleri ücreti, miras paylaşımı sözleşmesi ücreti, taşınmaz satış sözleşmesi ücreti, Kayseri'de avukat, Kayseri'de hukuk bürosu, Kayseri'de ceza avukatı, noterlik işlemleri için gerekli belgeler, noterlik randevusu alma, noterlik sözleşmesi, noterlik harcı, noterlik damga vergisi, noterlik resmiyeti, noterlik hizmeti, Kayseri'de noterlik hizmeti, Kayseri'de güvenilir noter

 

Noter ücretleri, son zamanlarda artarak vatandaşları maddi açıdan zorlamaktadır. Bu yazıda, noterlik sistemi, ücretlendirme ve güncel fiyatlar hakkında kapsamlı bilgi bulabilirsiniz.

Noterlik Sistemi:

 • Noterlik, 1512 Sayılı Kanun ile düzenlenen bir kamu hizmetidir.
 • Amaç, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirip resmiyet kazandırmaktır.
 • Noterler, tarafsız ve bağımsız olarak görev yaparlar.

Noterlerin Görevleri:

 • Kanunla yetkilendirilen her türlü hukuki işlemi yapmak (vekaletname, satış sözleşmesi, vb.)
 • Resmiyet gerektiren işlemleri yerine getirmek (tapu devri, protesto, vb.)
 • Belgeleri tercüme etmek
 • İhtarname ve ihbar göndermek
 • Emanetleri saklamak
 • Kanunlarda belirtilen diğer görevleri yerine getirmek

Noter Ücretleri Nasıl Belirlenir?

 • Noter ücretleri, 1512 Sayılı Kanun’un 112. Maddesinde belirtilen tarife ile Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.
 • Ücret, işlemin türüne, belgenin değerine ve işlemdeki sayfa sayısına göre hesaplanır.
 • Noterler, asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretten az ücret alamazlar.

Kayseri Noter Ücretleri: Notere Ne Kadar Ödeyeceksiniz? (2024 Güncel)Kayseri noter ücreti, 2024 noter ücreti, Kayseri'de noter, noterlik işlemleri, vekaletname ücreti, araç satış işlemleri ücreti, miras paylaşımı sözleşmesi ücreti, taşınmaz satış sözleşmesi ücreti, Kayseri'de avukat, Kayseri'de hukuk bürosu, Kayseri'de ceza avukatı, noterlik işlemleri için gerekli belgeler, noterlik randevusu alma, noterlik sözleşmesi, noterlik harcı, noterlik damga vergisi, noterlik resmiyeti, noterlik hizmeti, Kayseri'de noterlik hizmeti, Kayseri'de güvenilir noter

Noterler, yasal işlemleri resmiyet kazandırmak ve hukuki güvenliği sağlamak için görev yapan kamu görevlileridir. Hizmetleri karşılığında ise noter ücreti adı verilen bir ücret alırlar.

Peki noter ücreti neye göre belirlenir?

 • İşlem türü: Yapılan işlemin türüne göre ücret değişiklik gösterir. Örneğin, vekaletname için farklı, tapu devri için farklı bir ücret ödersiniz.
 • Belgenin değeri: Bazı işlemlerde belgenin değeri ücreti etkiler. Örneğin, yüksek değerli bir taşınmazın satış işleminde noter ücreti daha yüksek olacaktır.
 • Sayfa sayısı: Bazı işlemlerde, örneğin çevirilerde, sayfa sayısına göre ücret belirlenir.

2024 yılında en çok merak edilen Kayseri noter ücretlerinden bazıları:

 • Vekaletname: 783,82 TL
 • Araç Satış İşlemleri: 1.489,36 TL (plaka değişikliği dahil)
 • Ruhsat Yenileme: 1.138,15 TL
 • Miras Paylaşımı Sözleşmesi: 1.500 TL’den başlar
 • Taşınmaz Satış Sözleşmesi: Taşınmazın değerinin binde 1’i (500 TL ile 4.000 TL arasında)
 • Düzenleme Ücreti (Vasiyetname, Vakıf Senedi): 783,82 TL
 • Yazı Ücreti (Sayfa Başına): 23,76 TL
 • Çevirme Ücreti (Sayfa Başına): 196,62 TL
 • Karşılaştırma Ücreti (Sayfa Başına): 23,76 TL
 • Tescil Ücreti: 7,42 TL
 • Emanetlerin Saklanması (Yıllık): 54,88 TL
 • Defter Onaylama Ücreti: 7,42 TL + 100 sayfadan sonra her 100 sayfa için 2,78 TL
 • Bildirim Yazı Ücreti: 7,42 TL
 • Yol Ödeneği (Günlük): 94,12 TL
 • Aracılık Ücreti: 5,30 TL
 • Elektronik Tespit Ücreti: İlk 100 KB için 10,60 TL, sonraki her 100 KB için 5,30 TL

Noterler Hangi Belgeleri Düzenleyebilir?

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinde noter ücretleri şu işlemlerden alınır;

 • Evlenme sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • Zilyetlik devri sözleşmesi,
 • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • İrtifa hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
 • Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit geçit hakkı sözleşmesi,
 • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Vasiyetname,
 • Vakıf senedi,
 • Aile vakfı senedi,
 • Tanıma senedi,
 • Muvafakatname,
 • Sulhname,
 • Yediemin senedi,
 • Rehin senedi,
 • Borç senedi,
 • Fesihname,
 • İbraname,
 • Beyanname,
 • Şahadetname,
 • Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekaletname,
 • Defter onaylanması,
 • Çevirme,
 • Örnek çıkartma,
 • İmza sirküleri,
 • Protesto işleri,
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
 • Tescil,
 • Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen değir işler.
 • Tespit işleri,
 • Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)
 • Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,
 • Tebligat işleridir.

Ücret Ödemesi:

 • Noter ücreti peşin olarak ödenir.
 • Kredi kartı ile ödeme imkanı bazı noterlerde mevcuttur.
 • Ücret ödemeden önce notere hangi işlemi yaptıracağınızı ve ne kadar ücret ödeyeceğinizi sorun.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Noter ücreti, noterlik işleminin türüne ve işlemle ilgili belgenin değerine göre değişir.
 • Güncel fiyatlar için ilgili notere danışmanız önemlidir.
 • Noterlik işlemlerini internet üzerinden de yapabilirsiniz.

Örnekler:

 • Bir araba satın alırken noter ücreti, aracın değerine ve plaka değişikliği yapılıp yapılmamasına göre değişir. Örneğin, 200.000 TL değerinde bir araba için noter ücreti yaklaşık 1.800 TL olacaktır.
 • Bir ev satın alırken noter ücreti, evin değerine ve tapu işlemlerine göre değişir. Örneğin, 500.000 TL değerinde bir ev için noter ücreti yaklaşık 2.500 TL olacaktır.
 • Bir vekaletname verirken noter ücreti, vekaletnamenin türüne ve kapsamına göre değişir. Örneğin, genel vekaletname için noter ücreti 783,82 TL iken, özel vekaletname için noter ücreti 1.000 TL’den başlar.

Sonuç:

Noter ücreti, bir işlem yaptırırken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir unsurdur. Ücretler noterlik işlemine ve belgenin değerine göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatlar için ilgili notere danışmanız ve farklı noterlerden fiyat teklifi almanız önerilir.

Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki bir konuda tavsiyeye ihtiyacınız varsa bir avukata danışmanız önemlidir.

 

Önceki yazı
ERİŞİM ENGELLEME KARARI
Sonraki yazı
Nafaka Ödememe Cezası