İFTİRA SUÇU NEDİR?

 

iftira suçu, iftira nedir, iftiranın cezası, iftira suçundan korunma, iftira ve hakaret arasındaki fark, iftira suçunun unsurları, iftira suçuna ilişkin yasal düzenlemeler, iftira suçunun ispatlanması, iftira suçuna karşı hukuki yollar,iftiraya uğrayan kişi, iftira atan kişi, iftira mağduru, iftira failinin cezası, iftira mağdurunun hakları, iftira mağdurunun tazminat davası,TCK 267. madde, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Yargıtay kararları, HAGB, tazminat davası, delil toplama,iftira atmak, iftiraya maruz kalmak, suç duyurusunda bulunmak, avukata danışmak, tazminat talep etmek, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar,kasten iftira atmak, taksirle iftira atmak, nitelikli iftira, basın yoluyla iftira, zincirleme iftira
İftira suçu, hakkında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir (TCK m.267). Yani, fail masum olduğunu bildiği bir kişiye suç atmaktadır. Mağdurun “hukuka aykırı bir fiil işlemediğini bildiği halde” iftira atma, iftira suçu şartları açısından en önemli olgudur. İftira suçu ile mağdura somut ve belirli bir fiil isnat edilmektedir. İşlemediğinizi bildiği halde bir suçtan dolayı suç duyurusunda bulunan kişiler hakkında hakkınızda takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığına dair) karar verildikten sonra suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/15833 E. , 2021/38 K.
İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerekir.
Bu açıklamalar ışığında, oluşa, katılanların aşamalardaki istikrarlı anlatımına ve tüm dosya kapsamına göre; 08.04.2014 tarihinde 260725 sayılı başvuru ile e-devlet üzerinden BİMER’e başvurarak, “müştekilerin kendisi hakkında tutanak tuttukları, Kurum 2. Müdürü …’ün sayın Başbakanımıza yönelik alenen hakaret ettiği, müştekilerin paralel yapısal örgüt üyesi oldukları “yönünde ihbarda bulunduğu, bu nedenle katılanlar hakkında görevi kötüye kullanma, hakaret ve tehdit suçlarından başlatılan soruşturmada, haklarında ”Kovuşturmaya Yer Olmadığına” kararı verilmesi karşısında; sanığın eyleminin, yasal unsurları itibariyle TCK.nın 267/1. maddesinde düzenlenen iftira suçunu oluşturduğu gözetilmeden, mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatına karar verilmesi,
Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve katılanın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 11.01.2021 gününde oybirliği ile karar verildi.

İftira Nedir?

İftira, bir kimseye, işlemediği bir suçu isnat ederek, hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılmasını veya idari yaptırım uygulanmasını sağlama kastıyla isnatta bulunulmasıdır.

İftira Suçunun Şartları Nelerdir?

  • Bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerekir.
  • İftira atılan fiilin, suç veya idari yaptırım gerektiren bir fiil olması gerekir.
  • Failin, isnat ettiği fiilin işlenmediğini bilmesi veya bilmesi gerekir.
  • Failin, iftira atma kastı ile hareket etmesi gerekir.

İftira Suçunun Cezası Nedir?

İftira suçunun basit halinin cezası, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır. Fail, iftira suçunun maddi delillerini de kendisi üretirse, bu ceza yarı oranında arttırılır. Basın ve yayın yoluyla iftira suçunun işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir buçuk yıla yükselir.

İftira Suçundan Nasıl Şikayetçi Olabilirim?

İftira suçundan şikayetçi olmak için, Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Şikayetinizde, iftiraya maruz kaldığınız olayı ve delilleri detaylı bir şekilde anlatmanız gerekir.

İftira Suçundan Kurtulmak Mümkün mü?

İftira suçundan kurtulmak için, isnat edilen fiilin doğru olduğunu ispatlamak gerekir. Fail, isnat ettiği fiilin doğru olduğunu ispatlayamazsa, iftira suçundan cezalandırılır.

İftira ve Hakaret Arasındaki Fark Nedir?

İftira, bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etmektir. Hakaret ise, bir kimseye onur, saygınlık ve şeref duygularını rencide edecek sözler veya davranışlarda bulunmaktır.

İftira Suçu Hakkında Daha Fazla Bilgi Nereden Alabilirim?

İftira suçu hakkında daha fazla bilgi almak için, bir avukata veya hukukçuya danışabilirsiniz.

Kayseri iftira suçuna ilişkin mutlaka Kayseri Ceza Avukatlarından hukuki destek almanızı öneririz. 
Önceki yazı
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
Sonraki yazı
CHANGE ARAÇ DAVALARI : ARACINIZIN ÇALINTI/ÇENC ÇIKMASI