ticaret hukuku, şirket kurma, ticaret sicili, ticaret unvanı, ticari defterler, fatura, bono, çek, kayseri şirket avukatı, kayseri çek senet avukatı, ticaret sözleşmeleri, alacak-verecek ilişkileri, fikri mülkiyet hakları, marka, patent, telif hakkı, ticaret davaları, şirket birleşmeleri ve satın almaları, iflas ve konkordato, tahkim, arabuluculuk, şirket yönetimi, şirket finansmanı, vergi hukuku, iş hukuku, rekabet hukuku, tüketici hukuku, deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku, bankacılık hukuku, kayseri'de ticaret avukatı, kayseri'de şirket danışmanlığı, kayseri'de ticari uyuşmazlık çözümü, kayseri'de ticaret hukuku bürosu

 

Ticaret hukuku, ticari işletmelerin faaliyetlerini ve ticari ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda şirket kurma, ticaret sicili, ticaret unvanı, ticari defterler, fatura, bono, çek gibi birçok konu ticaret hukukunun ilgi alanına girmektedir.

Ticaret hukukundan doğan hukuki uyuşmazlıklar ise, ticari hayatın karmaşıklığı ve dinamik yapısı nedeniyle oldukça sıklıkla yaşanmaktadır. Bu uyuşmazlıklardan bazıları şunlardır:

 • Taraflar Arasında Çıkan Anlaşmazlıklar: Ticari sözleşmelerin yorumlanması ve uygulanmasından doğan anlaşmazlıklar, ticaret hukuku kapsamında değerlendirilir.
 • Sözleşme İhlalleri: Ticari sözleşmelerin taraflarca ihlal edilmesi, tazminat davalarına yol açabilir.
 • Alacak-Verecek İlişkileri: Ticari işlemlerden doğan alacak-verecek ilişkilerine dair uyuşmazlıklar, ticaret hukuku çerçevesinde çözümlenir.
 • Fikri Mülkiyet Hakları İhlalleri: Marka, patent, telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi, ticaret hukuku kapsamında tazminat davası açılmasına sebep olabilir.

Bu tür uyuşmazlıklarda, deneyimli bir ticaret hukuku avukatından hukuki danışmanlık almak ve avukatlık hizmeti almak son derece önemlidir. Bir avukat, haklarınızı en iyi şekilde savunmanıza, yasal süreçleri doğru şekilde yürütmenize ve hak ettiğiniz tazminatı almanıza yardımcı olacaktır.

Bazı Örnek Davalar:

 • Bir şirketin, bir diğer şirkete sattığı malın bedelini ödememesi halinde, alacaklı şirket tarafından alacak davası açılabilir.
 • Bir şirketin, bir markayı izinsiz kullanması halinde, marka sahibi tarafından marka ihlali davası açılabilir.
 • Bir şirketin, bir ticaret sırrını çalması halinde, mağdur şirket tarafından ticarin sırrın ihlali nedeniyle işlem yapılabilir.

Ticaret hukuku alanında uzman bir avukat ile çalışarak:

 • Haklarınızı ve yükümlülüklerinizi öğrenebilirsiniz.
 • Ticari sözleşmelerinizi ve diğer ticari belgelerinizin hukuka uygunluğunu kontrol ettirebilirsiniz.
 • Yaşadığınız uyuşmazlıklarda en uygun hukuki çözümleri üretebilirsiniz.
 • Dava süreçlerinde hukuki destek alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed