TRAFİK KAZASINDA PERT OLAN ARACIN SİGORTA SÜRECİ VE HUKUKİ HAKLARINIZ

  1. Trafik kazasında pert olan araç nedir?
  2. Pert araç tazminatı nedir?
  3. Kasko sigortası ve ZMMS arasındaki fark nedir?
  4. Her iki tarafın da kasko sigortası olmadığı durumda ne olur?
  5. Aracın perte ayrılması için ne gerekir?
  6. Aracın pert bedeli nasıl belirlenir?
  7. Pert araç sovtaj değeri nedir?
  8. Sigorta tazminatı ne zaman ödenir?
  9. Sigorta tazminatı ödenmezse ne yapmalı?
  10. Kayseri’de trafik kazası nedeniyle dava açmak için ne yapmalı?

Trafik kazası, pert araç, sigorta tazminatı, kasko sigortası, ZMMS, kusurlu sürücü, tamir masrafı, araç bedeli, sovtaj değeri, hurda araç, geri kalan tazminat alacağı, KTK, Sigortacılık Kanunu, Kayseri, trafik kazası avukatı, Kayseri trafik kazası avukatı, Rümeysa Karcı, avukatlık hizmeti, hukuki destek,Kaza sonrası, hasar tespiti, bilirkişi raporu, tazminat davası, gecikme tazminatı, maddi hasar, bedni hasar, manevi tazminat, vukuat, trafik tespit tutanağı, Kayseri'de trafik kazasında pert olan araç için tazminat davası nasıl açılır? Kayseri'de pert araç sovtaj değeri nasıl belirlenir? Kayseri'de pert araç hurdaya nasıl ayrılır? Trafik kazasında pert olan aracın kalan tazminat alacağı için dava açma süresi nedir? Kayseri'de en iyi trafik kazası avukatı kim? Rümeysa Karcı trafik kazası davalarına mı bakıyor? Kayseri'de trafik kazası avukatlık ücretleri ne kadar?

Trafik kazaları her ne kadar istenmeyen durumlar olsa da, maalesef hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Yaşanan bir trafik kazasında, aracınızın pert olması veya tamamen kullanılamaz hale gelmesi durumunda ise sigorta süreci ve hukuki haklarınız önem kazanmaktadır. Çoğu kişi KASKO sigortasının fiyatlarının pahalı gelmesi nedeniyle yalnızca ZMMS (trafik sigortası) yaptırmaktadır. Her iki tarafın da KASKO sigortasının olmadığı durumda kusurlu tarafın sigorta şirketi yalnızca poliçe limiti kadar ödeme yapacak kalan tutar için araç işleten veya sürücüye tazminat davası açılması gerekecektir.
 
 
ARACINIZIN TAMAMEN KULLANILAMAZ DURUMA GELMESİ HALİ/ARACIN PERT OLMASI HALİ
Eğer meydana gelen kaza neticesinde kazaya karışan aracın tamir edilmesi mümkün değilse veya araç tamir edilirken yapılacak masraf araç bedeline yakın olduğu için aracın tamiri ekonomik değilse, sigorta şirketi teminat sınırına kadar olan parayı zarar gören kişiye verebilecektir. Aracın kullanılamaz olduğuna karar verebilmek için ya aracın kazada yüzde 70 oranında hasar görmesi ya da sigorta değerine yakın bir tamirat masrafı yapılacak olması gerekmektedir. Aracın bedeli, kaza anındaki emsal araçların fiyatlarına göre belirlenir ancak unutulmaması gerekir ki aracın rayiç bedeli ne olursa olsun sigorta şirketi tarafından yalnızca teminat miktarının üst sınırı kadar ödeme yapılacaktır.
Sigorta şirketi aracın kullanılamaz/pert durumunda olduğuna karar verirse pert halindeki değerini (sovtaj değeri) de belirleyecektir. Aracınızın pert olması durumunda sigorta şirketinin belirlediği sovtaj bedelini alarak aracın hurda halini sigorta şirketini devredebilir, geri kalan tazminat alacağınız için sürücüye/işletene dava açabilirsiniz.
Sigorta tazminatı ve yapılan giderler, KTK 99. Maddesi gereği kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağının ve bilirkişi raporunun sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren 8 iş günü içerisinde hak sahiplerine ödenmesi gerekir. Şayet alacağınıza zararın belirlenmesinin üzerinden 8 iş günü geçmesine rağmen kavuşamamışsanız bu durumun Sigortacılık Kanunu 32. Maddesi 3. Fıkrasında yer alan “Sigortacı iyiniyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez.” Düzenlemesine aykırılık teşkil ettiğini belirtmek isteriz.
Kayseri’de yaşadığınız trafik kazaları nedeniyle sigorta şirketleri ve karşı taraf araç sürücüsüne ilişkin davalarınızı Kayseri Sigorta Avukatları ile takip etmenizi öneririz. Avukat Rümeysa Karcı’dan randevu almak için lütfen iletişime geçiniz.
Sonraki yazı
ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?